Avi Schiffmann

Output:

2020: 2020Protests.com

2020: WhoTo.Vote

2020-Present: nCoV2019.live

Input:

avischiffmann@college.harvard.edu

@avischiffmann

See you in the matrix ;) - Avi